Vedtægter

                                                            Tee-Off                                                                                            

                                                            Vedtægter

                                                                § 1.

Klubbens navn er Tee-Off, og har hjemsted i Sønderborg Golfklub, Gunstrup  2

6440 Augustenborg 

                                                                 § 2.

Klubbens formål er at spille golf hver torsdag året rundt, opdelt i en vinter  og en sommer sæson, startende 1. Nov til 31. Marts og 1. April til 31. Oktober.

Spillet foregår på Sønderborg golfbane beliggende: Gunstrup 2  6440  Augustenborg.

Desuden har klubben til formål at samle medlemmerne til socialt samvær, herunder 3-5 gange om året at spille på fremmede baner. 

Socialt samvær er som anført også en del af klubbens formål, og det følger heraf at medlemmerne forventes at udvise interesse for klubbens aktiviter.

Hvis et medlem ikke har deltaget i en hel sæson (vinter/sommer) vil vedkommendes fortsatte medlemsskab derfor blive diskuteret på generalforsamling.

Regenskabs Året følger kalender året

                                                                  § 3.

Som medlemmer optages kun golfspillere som i forvejen er medlemmer i Sønderborg Golfklub. Medlemstallet er begrænset til 28. Der optages kun nye medlemmer når en eller flere medlemmer udmeldes af klubben. Såfremt der fremkommer ansøgning fra flere end der udmelder, sig vælges de nye medlemmer ved afstemning blandt nuværende, medlemmer og reglerne om stemmeflerhed er gældende.

Der udarbejdes ingen  venteliste.

                                                                   § 4.

Klubben ledes af en bestyrelse på mindst 2 medlemmer der vælges for 1 år ad gangen, dog må  begge valgte ikke udgå af bestyrelsen samtidig, men med et års mellemrum. Dette betyder at den ene af medlemmerne kan komme til at sidde 2 år i bestyrelsen. Valget sker ved vores årlige sæson afslutning i Marts måned.

Bestyrelsen kan vælge medlemmer til ad hoc opgaver som skal løses gennem  året. Ad hoc opgaver kan som eksempel være tidsbestilling, reservation og  bestilling af greenfee på fremmede baner samt tilrettelæggelse af arrangementer omkring socialt samvær. 

                                                                 § 5.

Regnskabsaflæggelse og forslag til kommende års kontingent  sker i forbindelse med sæsonafslutning i marts måned.

Kontingentet er pt. Kr. 200,00 pr. år

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE