Sidste Nyt.

Generalforsamling (endnu et forsøg)

Sønderborg den 19. april 2021

Kære alle

Jeg håber at Coronaen snart har sluppet sit tag i os, og i min optimisme har jeg reserveret køkken og klublokale til

torsdag den 20. maj.

Forsamlingsloftet indendørs vil på dette tidspunkt være 25, så skulle alle ved et mirakel dukke op så går det nok, og i øvrigt forventer jeg, at vi alle til den tid har fået minimum første vaccination.

Jeg kan ikke helt overskue hvor meget det bliver muligt at feste - adskillige har jo villet fejre mærkedage, og det må vel være muligt at slå disse sammen,og skabe noget hyggeligt. Meld tilbage til mig så jeg ved om jeg behøver at arrangere noget.

VI spiller Texas eller Mexican Scramble over 18 huller.

Jeg synes det bliver for meget hvis vi skal uddele præmier for både sidste vinter- og sommersæson, samt denne vinter, hvor vi stort set ikke har kunnet aflevere scorekort.

Jeg har derfor besluttet at der denne gang kun bliver præmie til vinderne af dagens match.

Selv om jeg blev rørt over Peters uforbeholdne opbakning har jeg valgt, at fastholde punkterne fra indkaldelsen i oktober, med den tilføjelse at vi nu har 2 pladser at besætte idet Bjarne Christensen desværre har meldt sig ud på grund af manglende tid.

Vi har flere gange diskuteret medlemstal, og stemt om det - resultatet er hver gang blevet 28, så det er min kalkulation at det fortsat skal være sådan

Generalforsamling:

Jeg har følgende punkter jeg gerne vil have behandlet.

 1. Gennemgang af regnskab.

 2. Skal hjemmesiden nedlægges? – pris pr. år 929 kr.

 3. Valg af opgørelsesmetode for spillet gennem sæsonen.
  I øjeblikket spiller vi i to rækker i sommersæsonen, hvor kun de 15 bedste resultater er gældende, nogle har luftet synspunktet at trofasthed over for klubben bør belønnes ved at alle resultater medregnes.

 4. Skal vi have en fast månedlig frokostdag. 
  Peter har i de forløbne år været en flittig hjælper der regelmæssigt har foreslået forskellige frokost arrangementer, hvor han så samtidig har stået for det meste af arbejdet – er det tid til at lægge dette i lidt mere faste rammer – og hvem vil stå for det?

 5. Spil på andre baner – hvem vil stå for det?

 6. Valg af nye medlemmer, som følge af Frands Voss’s og Bjarne Christensen's udtræden.
  Skriv en mail til mig med forslag - eller forbered jer på selv at fremlægge medlemsforslag.

 7. Valg af ny formand.
  Jeg har – som nogle har konstateret – en del andre ting der ind i mellem beslaglægger min torsdag formiddag, og det sammen med det faktum, at jeg har sommerhus i Nordjylland gør at jeg har været fraværende i længere perioder – det bliver næppe anderledes i tiden fremover. 
  Hvis det ønskes fortsætter jeg på posten, men hvis der er en, der kan overtales til at overtage formandshvervet, vil jeg være glad for at fortsætte som menigt medlem.

Med venlig hilsen

Henrik

Sommer sæson

Sønderborg den 25. marts 2021

Kære alle

Sådan som Coronareglerne er meldt ud starter vi på at spille på normal vis efter påske.

I dag var vi 18 fremmødte, der nød banen i det dejlige vejr.

Torsdag den 8. april

starter vi på sommersæsonnen, dette medfører som vanligt fremmøde senest 07.45, så vi kan få disponeret holdene.

Genneralforsamlingen kalkulerer jeg med, at vi kan holde i slutningen af maj - nærmere herom senere.

Ved gennemgang af vores konto dags dato må jeg konstatere, at der fortsat mangler kontingent fra 15 medlemmer. (Husk at det er nedsat til 100 kr)

Klubbens konto er: 8010-0001722777

Med venlig hilsen

Henrik

Nye Corona restriktioner.

Sønderborg den 5. januar 2021

Kære alle

Jeg har siddet og hørt på Statsministerens pressekonference, og har været lidt i tvivl om hvad man kan tillade sig rent spillemæssigt.

Jeg har besluttet at vi fortsætter som vi har gjort i de sidste uger, dvs.:

 • Vi går ud i 3 eller 4 bolde i takt med at vi møder - husk 2 m krav.
 • Vi udveksler ikke scorekort og registrerer derfor heller ikke scores nogen steder.
 • Vi går hjem efter afsluttet spil.
 • Hvis I vil have et scorekort med, så print et hjemme, således at I undgår at stå tæt med andre i klubhuset.
Det er min umiddelbare vurdering at det på denne måde er acceptabelt at fortsætte med at spille set i en smittemæssig sammenhæng.
 
Ovenstående er konfereret med Mulligans og Albatros, som vil forholde sig på lignende vis.
 
Pas godt på hinanden
 
Henrik

Tak for 2020

Sønderborg den 29.december 2020

Kære alle

Så er endnu en sæson slut - den mest mærkværdige i mands minde - tak for god ro og orden, og tak for tilliden.

Vi starter i det nye år med nye regler for tidsbestilling, jvf. klubbens hjemmeside. Reglen om skiftende start på for-og bag9 medfører at

det bliver Tee-Off der skal bestille tid alle uger resten af vintersæsonen.

Regnskabet for året er afsluttet, og kan ses her på hjemmesiden.
Vores aktiviteter i det forløbne år har været meget amputerede, og det eneste positive i alt dette er at regnskabet viser et stort overskud.
Jeg synes ikke der er grund til at der ophobes mange penge i kassen, og har derfor besluttet at kontingentet for 2021 nedsættes til 100 kr.

Jeg har meldt mig til regionens vaccinationsberedskab - jeg håber at timerne kan placeres således at jeg kan spille med om torsdagen - men det er sansynligt at jeg får en del fravær.

Jeg håber i alle er raske og glæder mig til et mere normalt 2021.

Godt nytår

Henrik

Klubbens konto er: 8010-0001722777

Generalforsamlingen aflyses

Sønderborg 23. oktober 2020

Kære alle

Coronaen er over os igen - set i lyset af regeringens udmelding er det ikke muligt at afholde generalforsamling, hvorfor den hermed aflyses.

Med de anbefalinger der er givet, er det heller ikke muligt at spille Texas/Mexican scramble, idet dette kræver at vi alle mødes på til start.

Det er min anbefaling at vi spiller ud i 4-bolde der sættes sammen i den rækkefølge folk dukker op på tee stedet, og at vi ind til videre går hjem efter spillet. Vi spiller bag-9 på torsdag.

Da det nu er vinterspil er mødetiden flyttet til kl 10.00 og jeg vil be' de der bestiller tid om at reservere tid på for-9 i ulige uger.

Med venlig hilsen

Henrik 

Generalforsamling og afslutning på sommersæson 2020

Sønderborg den 17. oktober 2020

Kære alle

Den 29. oktober holder vi afslutning på sommersæsonen 2020, en sæson jeg er sikker på vi alle vil kunne huske længe.

Vi spiller Texas Scramble over 9 huller på bag-9, med start kl. 10.00.

Da vi på grund af Corona ikke kunne holde Generalforsamling og afslutning på vintersæson i foråret bliver alle disse ting slået sammen.

De der var med til at spille i torsdags vedtog, at vi skal holde mødet i klubhuset i stedet for Sundhalle, samt at menuen er Gule Ærter (Jeg kontakter slagter Detlef snarest). 

Prisen for mad bliver 100 kr. 

Tilmelding til mig pr. mail senest torsdag den 22. oktober.
(ny mailadresse: HenrikSchaumburg06@gmail.com)

 

Generalforsamling:

Jeg har følgende punkter jeg gerne vil have behandlet.

 1. Gennemgang af regnskab.

 2. Skal hjemmesiden nedlægges? – pris pr. år 929 kr.

 3. Valg af opgørelsesmetode for spillet gennem sæsonen.
  I øjeblikket spiller vi i to rækker i sommersæsonen, hvor kun de 15 bedste resultater er gældende, nogle har luftet synspunktet at trofasthed over for klubben bør belønnes ved at alle resultater medregnes.

 4. Skal vi have en fast månedlig frokostdag.
  Peter har i de forløbne år været en flittig hjælper der regelmæssigt har foreslået forskellige frokost arrangementer, hvor han så samtidig har stået for det meste af arbejdet – er det tid til at lægge dette i lidt mere faste rammer – og hvem vil stå for det?

 5. Spil på andre baner – hvem vil stå for det?

 6. Valg af nyt medlem, som følge af Frands Voss’s udtræden.
  Skriv en mail til mig med forslag.

 7. Valg af ny formand.
  Jeg har – som det er konstateret – en del andre ting der ind i mellem beslaglægger min torsdag formiddag, og det sammen med det faktum at jeg har sommerhus i Nordjylland gør at jeg har været fraværende i længere perioder – det bliver næppe anderledes i tiden fremover.
  Hvis det ønskes fortsætter jeg på posten, men hvis der er en, der kan overtales til at overtage formandshvervet, vil jeg være glad for at fortsætte som menigt medlem.

Medlemmer der på grund af Corona ikke ønsker at deltage kan fremsende deres synspunkter til mig. Jeg vil så sørge for at de bliver fremlagt for forsamlingen på relevant tidspunkt.

Med venlig hilsen

Henrik

Normaliteten nærmer sig.

Sønderborg den 9.juni 2020

Kære alle

Med den opblødning der er sket i Corona restriktionerne må det være muligt for os at genoptage vores normale klubliv, når vi blot alle sørger for at tage hensyn til hinanden og tænker Corona ind i hverdagen, for den er her for at blive - i det mindste de næste par år.

Jeg kalkulerer derfor med, at vi på torsdag spiller ud normalt og kan mødes på terrassen bag efter for at høre dagens resultater.

Jeg er desværre forhindret de næste gange, men mit håndled er ved at komme sig så meget, at jeg regner med at være med om 14 dage.

Med venlig hilsen

Henrik

Så er der igen åbent for spil

Sønderborg den 16. april 2020

Kære alle

Så er der igen åbent for spil på banen - de sociale aktiviteter må vi vente lidt med.

Jeg vil foreslå at vi hver især printer et scorekort hjemmefra, og afleverer det i starthuset senest kl 7.50 her vil Bjarne så sætte hold, og sende Jer afsted, husk alle de gode råd om afstand - osv. og læs klubbens forskrifter fra 14/4.

Jeg har reserveret tid næste torsdag kl. 8.00, og vil be' de øvrige der reserverer om at gøre dette snarest.

Selv kommer jeg ikke til at spille foreløbigt, idet jeg faldt ned fra en stige for nogle dage siden og brækkede håndleddet - det venstre denne gang.

Med hensyn til det sociale samvær - ud over spillet kommer vi til at vente et stykke tid endnu - formentlig et par måneder.

Med venlig hilsen

Henrik

Corona virus fortsat

Sønderborg den 28. marts 2020

Coronalukningen fortsætter - regeringen har foreløbigt sagt indtil efter påske.

Personligt forventer jeg ikke at der bliver lukket mere op før tidligst 1. maj - det bli'r en lang måned.

Generalforsamlingen udskydes hermed, ind til jeg har overblik over hvornår vi har mulighed for at mødes igen.

Økonomisk set er status at 21 medlemmer har indbetalt kontingent.
Klubbens kontonummer er: 8010-1722777.

Mvh.

Henrik

Corona virus.

Sønderborg den 12. marts 2020

Kære alle

Corona epidemien er over os.
Vi er alle en del af den gruppe, man fra officielt hold prøver at beskytte - vi er gamle, og en del af os har sygdomme der gør os til nemme ofre.

Selve spillet indebærer næppe nogen større risiko. Problemet er det sociale samvær efterfølgende, som er en forsamling af den art vi opfordres til at undgå.

Set i det lys aflyser jeg hermed alle spilledage i marts.

Restriktionerne slutter næppe med månedens udgang, og derfor bliver det formentlig også nødvendigt at udsætte generalforsamlingen, som jeg ellers havde forestillet mig skulle finde sted den 2. april - mere herom senere.

Mvh.

Henrik

Banen er lukket

Kære alle

Banen er lukket - og det vil den være i et godt stykke tid fremover, hvis ikke vejret ændrer sig markant.

Vores aftale med Mulligans går på at vi spiller på par 3 banen i ulige uger, så hvis vejret er til det mødes vi der kl 10.00 på torsdag.

Mvh.

Henrik

Tak for 2019

Sønderborg den 13. januar 2020

Kære alle

Jul og mellemdagene har budt på en del blandede oplevelser, som har gjort at jeg først nu har fået gjort regnskabet færdigt - det foreligger nu, og viser balance i kassebeholdningen, i forhold til sidste år.
Tak til alle for de oplevelser, året der er gået, har budt på. Kammeratskabet, hyggen og snakken er for mig noget vigtigste ved en forening som vores.
Vi er jo desværre ikke sluppet helt for sygdom i medlemsflokken - god bedring til de syge - vi håber at se Jer snart.

Med starten af det nye år er det igen blevet tid til indbetaling af kontingentet på 200 kr.

Klubbens konto er uændret:  8010-0001722777

Hermed et forsinket

Godt nytår

Henrik

Julehygge den 19. december.

Torsdag den 19. december holder vi julehygge efter vi har spillet golf.

Peter A. sørger for smørrebrød. Prisen er kr. 50,00 pro persona.

Køkken og tilstødende lokale er reserveret.

Vi ses.

 

Henning Bladt

Sommerafslutning, Julefrokost mm.

Sønderborg, den 10. Oktober 2019

Sommerafslutningen bliver 31. oktober, vi spiller Texas Scramble over 9 huller, og spiller ud kl. 10.

De tilstedeværende i dag har besluttet, at vi tager på Sundhalle og spiser Gule ærter, medlemsbetaling bliver 100 kr + drikkevarer.

Tilmelding hos Peter Andresen eller mail til mig inden den 24. okt.

Der er endnu en gang rejst forslag om midlertidigt at udvidde medlemstallet, med baggrund i en personlig henvendelse - det stemmer vi om.

Jeg skriver til Mulligans og regner med at aftale, at vi spiller for9 i ulige uger og bag9 i lige.

Tilsvarende regner jeg med, at såfremt vi kommer ud for at banen lukker i vintersæsonen pga. vand eller lignende skiftes vi til at bruge par 3 banen, også her Tee Off i ulige uger, Mulligans i lige.

Husk tilmelding hos Ole til julefrokosten den 29. nov.

Henrik

 

Oldboys mesterskab og årets sidste udflugt.

Sønderborg den 5. september 2019

Oldboysmesterskabet 12. sept.:

Turneringen spilles næste torsdag og sidste mulighed for tilmelding nærmer sig hastigt.
I skrivende stund er vi 14 tilmeldte - det må kunne gøres bedre.
Gå på golfbox - gå ind under klubturneringer og meld jer til.

Udflugt Nordborg den 26. sept.

Tur udvalget har arrangeret udflugt til Nordborg Golfklub.

 • Torsdag den 26. sept 2019, mødetid senest kl. 08.30 (første teetid kl. 09.00)
 • Green fee kr. 150 kr pr. person.
 • Mad: Burger fra slagter Nielsen 39 kr.

Tilmelding og madbestilling:

Jakob Haunstrup: senest 23. september (tlf.: 21 41 21 91 eller haunstrup@outlook.dk)

Med venlig hilsen

Henrik

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE